YMCA T. S. je spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Je kolektivním členem YMCA v České republice a spolu s ní se hlásí ke světovému společenství YMCA. Je dobrovolné, necírkevní a neziskové. Svým programem se zaměřuje převážně na křesťanský skauting a pořádání letních táborů.

YMCA T. S. vzniklo 8. května 2001 Valnou schůzí YMCA-SKAUT na základě tranformace organizace YMCA v České republice do kolektivních členů YMCA s vlastní právní subjektivitou.

Sdružení je rozděleno na dvě samostatné sekce:

Skautská sekce

Sdružuje YMCA-SKAUTské oddíly. V posledních letech byl rozšířen program Otevřené klubovny, určený celoroční činnosti pro neorganizovanou mládež.

Táborová sekce

Věnuje se pořádání letních táborů pro děti a mládež.