YMCA T. S. pořádá i v letošním roce akreditované školení hlavních vedoucích táborů, které se uskuteční v termínu 21. až 23. dubna 2017.

Cílem školení je poskytnout hlavním vedoucím táborů pro děti a mládež všechny důležité informace o organizaci a přípravě táborů, mj. o platné legislativě, psychologii dětí nebo jak zvládat pedagogické problémy na táboře.

Úspěšný absolvent školení získá osvědčení „hlavní vedoucí dětských táborů“, odpovídající požadavkům MŠMT, a opravňuje ho k vykonávání funkce hlavního vedoucího tábora pro děti a mládež, s výjimkou zvláštních činností (např. horolezecké, lyžařské, vodácké apod.).

Zahájení pátek 21. 4. 2017 v 19.00 hod. na skautské klubovně YMCA T. S. v Podivíně (branou MŠ z ulice Sadová 864/4). Příjezd možný již od 18.00 hod.
Ukončení neděle 23. 4. 2017 do 17.00 hod.
Ubytování v Podivíně na skautské klubovně.
Stravování zajištěno společné od sobotní snídaně do nedělního oběda. V průběhu školení bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj, minerálky.
Cena účastnický poplatek činí 1 600 Kč, pro členy YMCA 1 250 Kč (zahrnuje ubytování, stravu, občerstvení, metodické materiály). Poplatek je nutno uhradit do 17. dubna 2017 na účet sdružení (č. ú. 170872418/0300, jako VS uveďte "402 + datum narození ve formátu RRMMDD", do poznámky pro příjemce napište "ŠHVT + své jméno").

Obsah kurzu (dle metodiky MŠMT)

Práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora

Základní právní předpisy

Základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí při práci s dětmi a mládeží

Programová příprava tábora

Organizační příprava tábora

Hospodaření tábora

Základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží

První pomoc na táboře

Závěrečný test