Rychlá navigace:

V neděli 7. ledna 2018 od 13.00 hod. se uskuteční Valná schůze YMCA T. S.

..., aby všichni jedno byli. (Jan 17,21)


Táborová sekce

Věnuje se pořádání letních táborů pro děti a mládež.

Skautská sekce

Sdružuje YMCA-SKAUTské oddíly.